Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Nugalėtojų g. 21, Vilniuje,projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

NUGALĖTOJŲ  G. 21, VILNIUS (SKL. KAD. NR.: 0101/0013:147)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbutis gyvenamasis namas, pagalbinis ūkio pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Žvybas, zv.mantas@gmail.com, 861547303

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Antakalnio g. 4a, Vilnius, 861547303, darbo dienomis, 11-16 val, suderinus laiką telefonu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu:  zv.mantas@gmail.com, iki 2020-02-11, 17.00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 216 kab.  2019-02-12, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-03-04

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą