Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Grinės g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Grinės g. 4, Vilnius, skl.kad.nr. 0101/0067:153

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas, pagalbinio ūkio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Povilas Jansonas,  mob. +370 699 31773, [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
S.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 1-01, Vilnius,  mob. +370 699 31773
I-V  10:00-18:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2018 m. gegužės 28 d.
el.paštu: [email protected], paštu: Kalvarijų g. 1-01, Vilnius

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks 2018 m. gegužės 29 d. 17:30 val.
adresu: Kalvarijų g. 1-01, Vilnius

Atsisiųsti priedą.