Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo J. K. Chodkevičiaus g. 38, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
J. K. Chodkevičiaus g. 38, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0100:2034

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamas namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dalius Striukas, dalius@artex.lt, 861154412

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
I. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žirmūnų g. 67A, Vilnius, 861154412, 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Dalius@artex.lt iki 20-05-21, 17:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Žirmūnų g. 67A, Vilnius, 861154412, 2018-05-22, 18:00

Atsisiųsti priedą.

2018-06-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.