Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo J. Tiškevičiaus g. 95, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
J. Tiškevičiaus g. 95, Vilnius. Kad. Nr. 0101/0161:1752

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis:  Kita

 Žemės sklypo naudojimo būdas:  Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma – 7.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Architektų dirbtuvės“

 Šarūnė Barkauskaitė,  Mob. Tel.: +370 626 41905
 El. paštas: sarune.b@adirbtuves.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Artūras Kovza

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Architektų dirbtuvės“

 Smolensko g. 6, Vilnius

 Tel. 8 626 41905

 Darbo laikas 8:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu Pasiūlymai teikiami raštu adresu UAB „Architektų dirbtuvės“ Smolensko g. 6, Vilnius, el. p. sarune.b@adirbtuves.lt, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

 1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;

 2. Pasiūlymo teikimo datą;

 3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

 2018-02-19 17:00val. 216 kabinetas

Atsisiųsti priedą.