Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo J.Degutytės g. 8, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
J.Degutytės g.8, Vilnius , 0101/0008:805

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Gyvenamosios teritorijos.Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
PV Arūnas Pliuskus, ,,BP Projektai”UAB; ap@bpprojektai.lt, tel.:
865555224

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Irmantas Bilinskas

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su statinio projektiniais pasiūlymais galima susipažinti darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. (atvykimo laiką derinti telefonu iš anksto), adresu: Mokslininkų g. 6a, Vilniuje; tel.: 865555224

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti raštu adresu Mokslininkų g. 6a, Vilniuje iki 2017-12-19

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Mokslininkų g.6a, Vilniuje  , 2017-12-19, 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-01-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.