Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Juodasis kel. 46, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Juodasis kel. 46

0101/0075:2724

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos

Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Jelena Gavrilova

jelena@globalus.lt

+37060348128

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilniaus r., Antežerių k., Žirgų g. 19 jelena@globalus.lt Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu jelena@globalus.lt iki 2018-12-17

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-12-17 17:30 Konstitucijos pr. 3, 215 salė, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-03-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.