Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Jūratės g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Jūratės g. 1 Vilnius. Kad. nr.  0101/0045:191

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis- kita; naudijimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dovydas Čipkus, [email protected], 861419018

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
J.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Goštauto g. 8 Vilnius . Darbo dienomis laiką suderinus telefonu 861419018

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu elektroniniu paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektavimo biure, Goštauto g.8 , 336 kab.

2018 10 12, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-10-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą