Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Jūratės g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Jūratės g. 1 Vilnius. Sklypo kad. nr. 0101/0045:191

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės naudojimo paskirtis:
Kita
Žemės naudojimo būdas:
Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dovydas Čipkus
[email protected]
861419018

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
J.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Goštauto 8. Sutarus laiką telefonu. Darbo dienomis nuo 11.00 iki 12.00 val ir nuo 15.00 iki 16.00 val

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu elektroniniu paštu iki  2018 08 07

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Susirinkimas vyks adresu:
Konstitucijos pr. 3, antro aukšto vestibiulyje, 2018 08 08, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą