Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo K. Bizausko g. 27, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kazio Bizausko g. 27, Vilnius
Kad. Nr. 0101/0157:517

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamas namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Simonas Liūga, simonas@liuga.lt 861027079

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Birbynių 52D, Vilnius, tel. 861027079

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
registruotu paštu adresu Birbynių 52D, Vilnius, arba el. paštu simons@liuga.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Birbynių 52D, Vilnius, 2018-05-02 19:00

Atsisiųsti priedą.

2018-09-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą