Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 2A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, K. Donelaičio g. 2A, kad. Nr. 0101/0054:250

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dainius Kitovas, UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26, el. paštas: dainius@kitapuse.com, tel. 8 688 03845

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Kitos pusės projektai“ patalpose, Vilnius, Žemaitės g. 26, darbo dienomis nuo 14:00 iki 16:00 iki 2019-07-19 imtinai

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu – UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26; el. paštu – dainius@kitapuse.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3-216 salė, 2019-07-19, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
projektiniams pasiūlymams pritarta.
Atsisiųsti priedą.