Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Katišių g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Katišių g. 3, Vilnius (kad. Nr. 0101/0165:2696)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudijomo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, Paskirtis:gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB Elipsa, Ingrida Breikštienė, ingrida.breikstiene@gmail.com, 863642832

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vaidilutės g. 79, Vilnius, 863642832, Darbo dienomis nuo 13:00 iki 17:00 – iš anksto susitarus telefonu 863642832

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2021 m. lapkričio 3d. 12:00 elektroniniu paštu ingrida.breikstiene@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. lapkričio 3 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/86964520262?pwd=LzgrV0ErK0lFQnF5Z3NmbG5PL1Nwdz09

Meeting ID: 869 6452 0262

Informuojame, kad susirinkimas bus įrašomas.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-11-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.priedą