Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Kazio Bizausko g. 80C, Vilniuje, projektavimą

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kazio Bizausko g. 80C, Vilnius, kad.nr. 0101/0157:787

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archartė“ arch.U.Niaurė, info@archarte.lt, tel. +37061065469

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Z.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

tel. +37061065469, info@archarte.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki šių metų rugsėjo 24 dienos, 15 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Join Zoom Meeting

 

15.30 val. 2021 m. rugsėjo 24 d.

https://us04web.zoom.us/j/74304359754?pwd=V3EzR1MwZFNIRUM1cy8wdVExOXZmQT09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-10-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.