Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Kopūstėlių g. 30, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kopūstėlių g. 30, Vilniaus m., 0101/0160:350 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita

 Naudojimo būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama:Gyvenamoji (vieno buto pastatai); Numatoma:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Irma Javtokė, irma.javtoke@gmail.com, +37065250263

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Svetlana Sokurova

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Konstitucijos pr. 6, Vilnius, +37067059570, 14:00-19:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-12-14

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilniuje 2 aukšte prie 216 kabineto foje. 2017-12-14, 17:00

Atsisiųsti priedą.   

2018-01-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.