Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Krakiškių g. 59, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Krakiškių g. 59 (skl. kad. Nr. 0101/0118:5)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita. Naudojimo būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamūjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Axis linea“ A.Juozapavičiaus 11-303 tel 865020020. axislinea1@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Z. L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius A. Juozapavičiaus 11-303 8650 20020 nuo 10:00-18:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-10-16

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius A. Juozapavičiaus 11-303 2018-10-16 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-01-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.