Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Krivių g. 13A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Krivių g. 13A, Vilnius (skl.kad.Nr.: 0101/0042:296)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Eitminavičius; v.eitminavicius@lape.lt; +37061682237.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T.G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Olimpiečių g. 4-1, Vilnius; +37061682237;

Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti e.paštu: v.eitminavicius@lape.lt iki 2019-03-26

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-26, 17:30 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, adresu Stiklių g. 4, Vilnius.  Tel. 8 (5) 262 9646;  el. p. info@vsaa.lt

Atsisiųsti priedą.

2019-04-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla