Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Lauksargio g. 81, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Lauksargio g. 81,
Sklypo kad. Nr. 0101/0013:274

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 Naudojimo pobūdis:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Kazys Strazdas

 archdivizija@gmail.com

 8 699 92077

Statytojas (fizinio asmens vardo, pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.Č.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, J. Kubiliaus g. 6- 8,
8 699 92077
Darbo dienomis, 10:00-15:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: archdivizija@gmail.com
iki: 2018-04-24

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3, (Antro aukšto foje)
2018-04-24 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-04-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.