Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Lauksargio g. 85A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Lauksargio g. 85A (kad.Nr.: 0101/0013:338)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Vytenis Eitminavičius; v.eitminavicius@lape.lt; +370 616 82237

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I.M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Olimpiečių g. 4-1A, Vilnius; +370 616 82237;

Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti e.paštu: v.eitminavicius@lape.lt iki 2019-04-02.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Antakalnio seniūnijoje; adresas: Antakalnio g. 17, Vilnius; data/laikas: 2019-04-03, 17: 00h

Atsisiųsti priedą.

2019-04-15
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.