Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Lauksargio g. 97A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lauksargio g. 97A, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0013:330

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

6.1 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektūros studija Plazma, UAB, Rytis Mikulionis, el.p.: rytis@plazma.lt, mob. Nr. +370 612 23170

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.N.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Ševčenkos g. 16A, Vilnius, 10-18 val. (iš anksto susitarus), mob. Nr. +370 612 23170

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki kovo 22 d. 15 val. el.p.: rytis@plazma.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu įvyks 2021-03-22 nuo 16:00 val. iki 17:00 val.

Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA0NzFjOTYtZWE2Yi00NDdmLWJkOWItNGIwZDRhMGQ0MmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d679330b-a54e-4031-a999-e4f9ef4ca735%22%2c%22Oid%22%3a%22b3d1d131-50c3-4389-9a17-063b55b816ca%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.