Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo, Laurų g. 28K, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Laurų g. 28K (skl.kad.nr.: 0101/0003:2262)

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Eitminavičius; vytenis_eitminavicius@yahoo.com; +370 610 40012

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I. D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Tel. +370 682 25548; darbo dienomis 10-17h.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: vytautas@2xj.lt iki 2020-12-01.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis svarstymas bus atliekamas tiesioginės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/91217491556

 

Transliacijos laikas: 2020-12-02; 17 h.

 

Atsisiųsti priedą.

2020-12-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.