Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Lenktoji g. 55, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Lenktoji g. 55, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0026:47

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): Kita; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama (nekeičiama): Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Paulius Vroblevičius   p.vroblevicius@gmail.com   869874512

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Verkių g. 5       9-17 val.       869874512     Susipažinimo terminas iki: 2020-02-03

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: p.vroblevicius@gmail.com   tel: 869874512  iki 2020-02-03

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilnius   2020-02-03 18:00

Atsisiųsti priedą.

 

2020-02-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.