Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Liepų alėja 6 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Liepų alėja 6, Vilniuje, sklypo kad. nr.:0101/0162:1395;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamasis pastatas (vienbutis);

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lauras Paulauskas, tel. nr.: 8 683 48736, el. paštas – lauras.paulauskas@gmail.com;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 6-419, Vilniuje; tel. nr.: 8 683 48736; darbo dienoms 9:00-17:00;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-11-18 elektroniniu paštu:lauras.paulauskas@gmail.com;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kabinete;

š.m. lapkričio 18d. 17:00-18:00.

Atsisiųsti priedus:  Projektiniai pasiūlymai;

Vizualizacijos.

2020-01-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.