Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Ližiškių g. 14, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Adresas: Vilnius, Ližiškių g. 14

Žemės sklypo kad. nr.: 0101/0089:57 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamo statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Sava kryptis“ Smetonos alėja 73-2, Kaunas, kontaktinis asmuo: Gintaras Platūkis, el.p.: gintaras@savakryptis.lt, tel. nr.: 8 650 11035

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima L. Zamenhofo g. 3-3, Kaunas , UAB „Sava kryptis“ patalpose darbo dienomis nuo 9-17 val ir Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų gali būti teikiami iki viešo susirinkimo (2021 m. spalio mėn. 20 d.) Statinio projekto vadovui Gintarui Platūkiui:

Paštu – UAB „Sava kryptis“, L. Zamenhofo g. 3-3, Kaunas;

El.p. – gintaras@savakryptis.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks:

Laikas: 2021 m. spalio mėn. 20 d., 1500.

Vieta: Viešas susirinkimas bus organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės internetinės transliacijos būdu, internetinėje platformoje www.zoom.us

Susitikimo nuoroda – https://us02web.zoom.us/j/5394059247?pwd=V0pwd2F3TmdLeTFTNHRLRERKSGU1QT09

Susitikimo ID (meeting ID) – 539 405 9247

Susitikimo prisijungimo slaptažodis (Meeting Password) – 52Bkb5

 

Atsisiųsti priedą.