Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo M. Rėmerio g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
M. Rėmerio g. 1, Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis nr.:
0101/0026:177

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita.

Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Jūratė Mickonienė

El. paštas:
mjurate22@gmail.com

Tel. nr.:
8 601 68498

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
M.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Saulėtekio al. 5, Vilnius

Iš anksto susitarus telefonu nr.:
8 601 68498

Nuo 2018-12-14 iki 2019-01-03     9-18 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2019-01-03    12.00 val.

El. paštas:
mjurate22@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Saulėtekio al. 5, Vilnius

2019-01-03    18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.