Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Markučių g. 41 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Markučių g. 41, Žemės sklypo kadastro numeris 0101/0059:161 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama paskirtis:   Kita

būdas:   Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Nekeičiami

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamas: Gyvenamasis namas,  Gyvenamoji (vieno buto pastatai) – griaunamas

Esamas : Pastatas – Ūkinis pastatas, Pagalbinio ūkio – griaunamas

Naujai projektuojamas: Vienbutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Saituva“ 125138330, Daubų g. 3, Vilnius,  Edita Treinienė, [email protected],

tel.  8 612 94045

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Saituva“ 125138330, Daubų g. 3, Vilnius, Tel. 861294045 Darbo dienomis 9.00-17.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus siųsti el. paštu [email protected]    iki 2019-05-29

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas 2019-05-29 17.30 val. Vilnius Konstitucijos pr. 3, 215 kab.

Atsisiųsti priedą.