Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Meškeriotojų g. 29, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Statinio statybvietės adresas: Vilnius, Meškeriotojų g. 29

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0011:59

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO architects“, Vilnius, Raugyklos g. 21, el.p. gediminas.aismontas@neue.lt , mob. nr. 869353242

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.G.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas: Vilnius, Raugyklos g. 21

Telefono numeris: 869353242

Laikas: 10.00-17.00 iš anksto susitarus

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: Vilnius, Raugyklos g. 21

El. paštu: gediminas.aismontas@neue.lt

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-12-16

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienį, 17:00 val.

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVmNWZlMGQtMjMyYy00NjdmLThjNTUtMDAyZTkyMWQ1NTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc3fd656-7e7e-47e3-8d65-da447e602684%22%2c%22Oid%22%3a%2236d0054b-da9e-46cd-a018-54addb8615d8%22%7d

Atsisiųsti priedą

 

2022-01-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.