Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo, Mūrinė g. 42B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Mūrinė g. 42B, Vilnius, 0101/0048:1088

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „ACIB“, arch. Albinas Mocevičius, el. p. uab.acib@gmail.com, albinas.mocevicius@gmail.com; tel. Nr. 8 614 99300

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kareivių g. 6-615, Vilnius; tel. Nr. 8 614 99300; 9-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018.07.31 17:00 val.; el. p. uab.acib@gmail.com, albinas.mocevicius@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Kareivių g. 6-615, Vilnius; 2018.07.31, 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-08-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

2018-08-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.