Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Nakvišų g. 22A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, Nakvišų g. 22A, skl. kad. Nr. 0101/0151:1095

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Vienbutis gyvenamasis namas (6.1).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Sigita Martinkienė, sigita@globalus.lt , 8 655 24309.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
J. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 655 24309, 8-17 iki 2021-10-27.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-10-27. Teikti e.paštu sigita@globalus.lt .

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2021-10-27 dieną 15 val. nuotoliniu būdu
https://us04web.zoom.us/j/72561666534?pwd=TXNJWlRWcTN0bS9ucFVZK1VMUTFBQT09

Meeting ID: 725 6166 6534
Passcode: P5cUr8

Atsisiųsti priedą Nr. 1

Atsisiųsti priedą Nr. 2

2021-11-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą