Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Notiškių g. 2, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Notiškių g. 2, kad. Nr. 0101 /0100:212

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių-dvibučių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbučių gyvenamųjų namų (6.1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Arch. Julius Tomaševičius el. paštas:
julius.arch@gmail.com Tel. Nr.:
+ 370 634 11907

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Laurynas Žvalionis

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Arch. Julius Tomaševičius Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas:
julius.arch@gmail.com Tel. Nr.:
+ 370 634 11907 darbo dienomis 10-16 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu:
iki 2018-01-05, 17:00 val., Julius Tomaševičius el. paštas:
julius.arch@gmail.com Tel. Nr.:
+ 370 634 11907, Vilnius, Kareivių g. 19-176

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-01-05 17:00 val. Vilnius, Konstitucijos pr. 3, II aukšto foje.

Atsisiųsti priedą. 

2018-01-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.