Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Nugalėtojų g. 21, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Nugalėtojų g. 21, Vilnius. Sklypo kad. nr.: 0101/0013:147

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Mantas Žvybas, [email protected] , 861547303

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
D.B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 861547303, darbo dienomis, 10-16 val., suderinus laiką telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu:
A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius;
El. paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 861547303. 2018-06-26, 17 val.

Atsisiųsti priedą.