Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Ožkinių g., sklypo kad. Nr. 0101/0006:2198, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Ožkinių g., Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0006:2198

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gintautas Baranauskas, gintas@menasirjega.lt, tel.nr. 869955797

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Nerijus Žalinkevičius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Užupio g. 42, 869955797, nuo 02-15 iki 03-05, darbo dienomis, nuo 11 val. iki 17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu gintas@menasirjega.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Užupio g. 42, kovo 5d., 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-03-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.