Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo P. Skorinos g.1A, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Vilniaus m. Savivaldybė , P. Skorinos g.1A skl.kad.nr.0101/0054:0079
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB “PIEVŲ TAKAS”, PV POVILAS JANSONAS, TEL.NR. +37069931773 paulius@pievutakas.lt
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) G. V.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas IKI 2018 M.GRUODŽIO 14 D. 16 VAL. : LT – 09310 VILNIUJE, KALVARIJŲ G.1-01 UAB „PIEVŲ TAKAS“
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų IKI 2018 M.GRUODŽIO 14 D. 16 VAL. : paulius@pievutakas.lt
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) LT – 09310 VILNIUJE, KALVARIJŲ G.1-01 UAB „PIEVŲ TAKAS“ 2018 M. GRUODŽIO 14 D. 18 VAL.

Atsisiųsti priedą.

 

2018-12-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.