Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo padalinimo į du pastatus ir vieno jų paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą B. Sruogos g. 30 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., B. Sruogos g. 30, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0024:153

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita;

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – gyvenamoji (vieno buto pastatai);

Būsima – gyvenamoji (vieno buto pastatai) ir gyvenamoji (dviejų butų pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

A. Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė, 122340743, Algirdas Jurevičius, el. paštas: jurevicius@gmail.com, mob. Tel.: +370 687 13919

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

N.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus m., Žemaitijos g. 8-1. +37068713919, iki 2019-11-18 d.d. 10-17h

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paštu: Vilniaus m., Žemaitijos g. 8-1; el. paštu: algirdas.jurevicius@gmail.com, iki 2019-11-18

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus m., Žemaitijos g. 8-1, 2019-11-18 17h

Atsisiųsti priedą.

 

2019-11-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.