Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Padekaniškių g. 11A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Padekaniškių g. 11A, Vilnius, 0101/0167:3919

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Irmantas Pinkoraitis, archipaslaugos@gmail.com, t. 863333156

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
P.M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Švitrigailos 8-215, Vilnius, 863333156, 13-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018.07.24 18:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Švitrigailos 8-215, Vilnius. 2018.07.24, 18:00 val.

Atsisiųsti priedą.

Viešo svarstymo procedūros nutraukiamos, statytojo įgalioto, projektų vadovo, 2017-07-25 prašymu Reg. Nr. A50-24414/18.