Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Paplaujos g. 28, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Paplaujos g. 28, skl. kad. Nr. 0101/0059:171

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Julius Tomaševičius Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Kareivių g. 19-176, tel. Nr. + 370 634 11907, darbo dienomis 10-11 val. ir 12-16 val. Supažindinimo terminas iki 2020-03-13

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu: Julius Tomaševičius, Kareivių g. 19-176, Vilnius arba el. paštu julius.arch@gmail.com. Terminas iki 2020-03-13

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3, kab. 244 (Vilniaus miesto savivaldybės patalpose), 2020-03-13 17:00

 

Projektiniai pasiūlymai:

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1W5LmH

2020-03-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.