Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo paprastąjį remontą ir viešbučio A. Jakšto 9A ir A. Jakšto 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, A. Jakšto g.9, kad.nr. 0101/0040:291

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita / Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis: Administracinis pastatas, gyvenamasis namas, garažai Numatoma paskirtis: Viešbutis, gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas Uab „Forma“, įm.k. 120542162, Architektas Saulius Mikštas forma@for.lt 868714666

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Uab“Timis“, Žvejų g.19-1, LT-91248 Klaipėda, +37046311701

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Uab „Forma“ biuras, Vytauto 22-8, Vilnius, darbo dienomis 9.00-17.00 prieš tai suderinus telefonu 852126604

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Galima teikti pasiūlymus e. paštu forma@for.lt iki 2020 06 01 iki 17.00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Internetinė nuoroda https://youtu.be/zSeF1kof5J0 2020 06 02 17.00h

Transliacija bus vykdoma iš Uab „Forma“ biuro, Vytauto 22-8, Vilnius, tel. 852126604

Atsisiųsti priedą.

 

2020-08-14

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.