Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Paribio g. 43, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paribio g. 43, Vilniaus m., sklypo kadastrinis numeris: 0101/0029:0137.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties pastatas (6.1).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, tel. 8-5 2610147, PV Daiva Šeikytė, el. p. daiva.s@unitectus.lt, kontaktinis asmuo – Tumas Mazūras, el. p. tumas@unitectus.lt, tel. 8 699 56670.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

M.N.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, 5 aukštas. Tel. 8-5 2610147 arba 8 699 56670, laikas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iš anksto susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-09-02 el. paštu: tumas@unitectus.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (laikas):

viešasis susirinkimas vyks 2020-09-03 17.00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus –

https://us02web.zoom.us/j/83943989778?pwd=N29LalFSSzkzRFBoU3EwUjdkQ2JHdz09 (užsiregistruoti galima nuo 16.00 val.).

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/0TubK00

2020-09-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.