Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Pašilių g. 6, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pašilių g. 6, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0115:480 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita, Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vieno buto gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Martynas Mačiulis , info@eksploit.lt, +370 67209073

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Paulius Freigofas

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ulonų g. 5, Vilnius, 2018-02-01 iki 2018-02-14, 8:00-17:00, +370 672 09073,

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Ulonų g. 5, Vilnius  – paštu, el paštu –  info@eksploit.lt, +370 67209073, iki 2018-02-14

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Ulonų g. 5, Vilnius, 1 laiptinė, 4 a. , 2018-02-14, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-02-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.