Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą Vasaros g. 19 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vasaros g. 19, Vilnius. Kad Nr. 0101/0043:36

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos

Esamas naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „NT Kadastro biuras“

Rūta Cicėnaitė       el. paštas:  cicenaite.ruta@gmail.com            tel.: 862931555

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Projektavimo įmonės patalpose:   Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 124-16

tel.:                862931555

Laikas:          9:00-16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:  2019-06-21

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu: cicenaite.ruta@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab. (hole)

Laikas:          2019-06-21                         17:00 val

Atsisiųsti priedą.

2019-07-09
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.