Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą Žirgo g. 14 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirgo g. 14, Vilniaus m., sklypo kad. nr. 0101/0024:271

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma paskirtis- gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto

atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto

adresas ir telefono numeris

Darius Ščiogolevas, uab.gereal@gmail.com, +370 673 04224

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,

juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Trimitų g. 6-39, Vilniaus m., +370 673 04224, darbo dienomis nuo 13.00 iki 15.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui

gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu uab.gereal@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., salės Nr.   215, 2019-07-26 nuo 16.00 h

Atsisiųsti priedą.