Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Pašvaistės g. 7A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pašvaistės g.7A, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr.0101/0009:572;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama-Kita .   Numatoma- Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Įgaliotas asmuo informuoti apie projektinius pasiūlymus:

Birutė Gurskienė,  birutg@gmail.com, tel.8 698 49344

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima nuo rugsėjo mėn.16 d. iki 2019 m. spalio mėn.3d. darbo dienomis, adresu A.J. Greimo g.14-2, Vilnius, MB“ARCHPLIUS“

10.00-18.00val., tel.8 699 66817 ir

Vilniaus miesto tinklalapyje adresu:

http://www.vilnius.lt/Savivaldybė/Miesto plėtra/Numatomų statinių projektavimo viešinimas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projektinių pasiūlymų rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. spalio mėn.03 d. patalpose, salės Nr. 242, adresu: Konstitucijos pr.3, Vilnius, pradžia 17,00val., trukmė- ne mažiau 1,00val.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.