Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Paukščių Tako g. 38, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paukščių Tako g. 38, Vilnius. Sklypo kadastrinis numeris: 0101/0100:114 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB“ Enamai“, Tilžės g. 82A, Šiauliai. Tel. nr. 841523775. El. paštas info@enamai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. L.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB“ Enamai“, Tilžės g. 82A, Šiauliai. Tel. nr. 841523775. El. paštas info@enamai.lt.

Nuo 8-17 val. darbo dienomis.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektuotojui galima teikti informaciją iki kovo 15d. 17val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl COVID-19 pandemijos, ekstremalios situacijos susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

 

2021-03-15 18:00

 

https://us04web.zoom.us/j/75010757725?pwd=ZzM3QVpCb2FjRm1xMlJtSmdFc0FOUT09

Meeting ID: 750 1075 7725

Passcode: HjX7FS

 

Atsisiųsti priedą.

2021-05-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.