Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Paupio g. 16, Vilniuje, rekonstravimą ir paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Paupio g. 16, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0058:104.

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Gyvenamosio teritorijos. Naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamo vienbučio gyvenamojo namo keičiama paskirtis – į daugiabutį gyvenamąjį namą. Numatoma statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Arsva“, projekto vadovas, architektas Vaidotas Tinteris, e.p. arsva.uab@gmail.com, tel. +370 687 45942.

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A. L.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Muitinės g. 39-4, Vilnius, UAB „Arsva“, tel. +37052651023, nuo 10:00 iki 18:00 val. Taip pat ir interneto svetainėse www.vilnius.lt , www.vsaa.lt ;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu arsva.uab@gmail.com iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. 17:30.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose, Stiklių g. 4, Vilniuje, tel. 262 9646 el. p. info@vsaa.lt, 2019 m.  rugpjūčio 8 d. 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą.