Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Pavasario g.18, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

 

Pavasario g.18, Vilnius. Sklypo kad.Nr. 0101 0043 0193

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

 

Vienbutis gyvenamasis namas (6.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

 

UAB “SALSATAS”, direktorius Rytis Cikanavičius, rytis@r2a.lt, tel. +370 618 44897

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

 

T.T

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

 

Petešos g.21, Vilnius. Apie atvykimą informuoti iš anksto tel. +370 618 44897, darbo dienomis nuo 13 – 17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

 

Pasiūlymus teikti el.paštu:  rytis@r2a.lt iki 2020.08.31 (imtinai)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

 

KADA: 2020.08.31 17:00

KUR:   per ZOOM programą, https://us04web.zoom.us/j/71703667418?pwd=MWlxeFNoMjdySFZwRjlhbkE4bTViZz09
Meeting ID: 717 0366 7418,  Passcode: 3BJJTF

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1SnfaL