Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Pilaitės Sodų 1-ojį g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pilaitės Sodų 1-ojį g. 4, Vilnius
0101/0169:114

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės ūkio, Mėgėjų sodo žemės sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Kostas Skukauskas, kostas.skukas@gmail.com, +37061917744

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Adomo Mickevičiaus g. 7a,  +37061917744,  nuo 18 val. iki 21 al.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-04-13,  el. paštu kostas.skukas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Pilaitės Sodų 1-oji g. 5
2018-04-13 18:00

Atsisiųsti priedą.

2018-07-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.