Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Prancūzų g. 3, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Prancūzų g. 3, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0158:714

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis- Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Žilvinas Radvilavičius, radvilbiuras@yahoo.com, tel. 868758996

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Aleksandr Novik
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A.Juozapavičiaus pr.21-54, Kaunas,   IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras, Darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.;
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu adresu A.Juozapavičiaus pr. 21-54, LT- 45256, Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba elektroniniu paštu radvilbiuras@yahoo.com iki 2018 m. balandžio 4 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose  Konstitucijos pr. 3 – 215, Vilnius. 2018 m. balandžio 4 d. 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-04-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.