Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Prancūzų g. 8, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Prancūzų g. 8, Vilnius, skl.kad.Nr. 0101/0158:691

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas (6.1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Aleksandra Ivanova, aleksandra@globalus.lt, 860330288

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
O.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r. sav., darbo dienomis 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu:
aleksandra@globalus.lt iki 2018-05-17 17:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, antro aukšto foje, Vilnius, 2018-05-17, 17:00

Atsisiųsti priedą. 

2018-06-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.