Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Pupojų Sodų 7-oji g. 50, Vilnius, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, Pupojų Sodų 7-oji g. Nr.50 ( kad. Nr. 0101/0036:941)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – “žemės ūkio”,
naudojimo būdas – “ megėjų sodo žemės sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Vienas vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Sigita Margarita Štaudė, (kval.at.Nr.2063); el.p.: sigita363@gmail.com; mob.tel 869812012

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
J.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilnius, Šeimyniškių g. 21-2, Vilnius, I-V, 17.00-18.00 val. , tel.: +370 613 000 40

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2021-10-29, el.p.: sigita363@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
nuotoliniu būdu:
https://meet.google.com/owy-wywt-ccp
2021-10-29, 17:00 val.

Atsisiųstipriedą.