Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo rekonstravimą, garažo Geležinės g. 16A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Geležinė g. 16A, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0072:108.

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Gyvenamosio teritorijos. Naudojimo pobūdis – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamo vienbučio gyvenamojo namo paskirtis – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. Naujai statomo garažo paskirtis – 7.17 pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Arsva“, projekto vadovas, architektas Vaidotas Tinteris, e.p. arsva.uab@gmail.com, tel. +370 687 45942.

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

D.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Muitinės g. 39-4, Vilnius, UAB „Arsva“, tel. +37052651023, nuo 10:00 iki 18:00 val. Taip pat ir interneto svetainėse www.vilnius.lt .

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu arsva.uab@gmail.com iki 2021 m. vasario 2 d. 17:30.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

susirinkimas organizuojamas virtualioje erdvėje per GOOGLE MEET platformą, prisijungimo  nuoroda: https://meet.google.com/kvp-rhkh-akt , 2021 m.  vasario 2 d. 17:30.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-02-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.