Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo rekonstravimą, garažo Geležinės g. 16A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Geležinė g. 16A, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0072:108.

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Gyvenamosio teritorijos. Naudojimo pobūdis – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamo vienbučio gyvenamojo namo paskirtis – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. Naujai statomo garažo paskirtis – 7.17 pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Arsva“, projekto vadovas, architektas Vaidotas Tinteris, e.p. arsva.uab@gmail.com, tel. +370 687 45942.

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

D.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Muitinės g. 39-4, Vilnius, UAB „Arsva“, tel. +37052651023, nuo 10:00 iki 18:00 val. Taip pat ir interneto svetainėse www.vilnius.lt .

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu arsva.uab@gmail.com iki 2021 m. vasario 2 d. 17:30.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

susirinkimas organizuojamas virtualioje erdvėje per GOOGLE MEET platformą, prisijungimo  nuoroda: https://meet.google.com/kvp-rhkh-akt , 2021 m.  vasario 2 d. 17:30.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-02-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.