Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo, Ribiškių tak. 29, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Vilnius, Ribiškių tak. 29, kad. Nr. 0101/0073:214

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama:  Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

 

Būsima: Vienbutis gyvenamas namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Rimantė Vaitekonytė-Mačiulienė; rimante@aketuriarchitektai.lt; tel. +37065644600

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

M.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Raugyklos g. 3-1, Vilnius; iki 2021-11-09 d.  (I-V d.d. nuo 9 iki 17 val.). Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, prašome iš anksto susitarti dėl atvykimo datos ir laiko tel.:  +37065644600

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2021-11-09 d. adresu Raugyklos g. 3-1, Vilnius, arba el. paštu: rimante@aketuriarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2021-11-09, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/85669316469

 

Atsisiųsti priedą.

2021-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta,

Atsisiųsti Priedą