Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Ribiškių takas 25, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Ribiškių tak. 25, Vilnius. Skl. kad. nr.: 0101/0073:968

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, pagalbinio ūkio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Mantas Žvybas, studija@vilniausarchitektai.lt, 861547303

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
K.N.B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 861547303, 10-16 val., darbo dienomis, suderinus laiką telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2018-05-11, raštu: A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, el. paštu: studija@vilniausarchitektai.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius (861547303) 2018-05-14, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-06-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.